במשך רוב שנות פעילות המועדון היו חבריו פעילים בפעילות ובתפקידים באזור: מתחת לקטגוריה זו תמצאו את חברי המועדון שהיו פעילים בכל שנת נגידות.