אות פול הריס מטעם קרן רוטרי הבינלאומי בא לבטא הערכת המועדון לחבר פעיל או לאדם שהנהלת המועדון החליטה להעניק לו את האות על תרומתו למועדון או לחברה והיא מלווה בתרומת 1,000$ לקרן למועדון רוטרי כפר סבא יש 41 בעלי עיטור פול הריס לשני חברים יש יותר מעיטור אחד. 

1. נ"ל יוסף שתל ז"ל - 1982 מועדון כרמל

2. נ"ל מרדכי מולצדסקי ז"ל - 1989

3. אלימלך בידרמן ז"ל - 1990 - מועדון רמת גן

4. נ"ל נצח דוידי - 1992

5. נ"ל אייבי ברכה - 1993

בשנת 1996 קיבל פול הריס שני בעת הענקת פול הריס לתמי בשנת 2024 קיבל פול הריס שלישי על תרומתו בהקמת אתר המועדון

6. נ"ל אלברט עמר - 1994

7. נ"ל חוליו לב ז"ל - 1995

8. נ"ל עולי רשטיק - 1995

בשנת 2015 קיבל פול הריס שני בעת הענקת פול הריס לצילה. בשנת 2022 פול הריס שלישי מהמועדון על 38 שנות התנדבות כרו"ח העמותה

9. נ"ל יחזקאל חיימוביץ ז"ל - 1995

10. נ"ל דני חן - 1996

11. נ"ל יורם נוי ז"ל - 1996

12. נ"ל שלמה גונן - 1996

13. תמי ברכה - 1996

בתום נשיאות האופן הפנימי ע"י המשפחה

14. שלמה אפשטיין ז"ל - 1997

15. נ"ל יואב אשר ז"ל - 1997

16. נ"ל נחום אברוצקי ז"ל - 1997

17. נ"ל גבי מזור - 1998

18. נ"ל ד"ר מרדכי צור ז"ל - 1998

19. נ"ל יחיאל שטרית - 1999

20. נ"ל איתן הריס - 2004

21. נ"ל דני קופל ז"ל - 2004

22. נ"ל זאב וינשטיין - 2005

23. נ"ל עודד שוהם - 2005

24. נ"ל יורם קאופמן - 2005

25. נ"ל יהודה קידר - 2005

26. חנה אברוצקי - 2005

27. נ"ל אלי פורס ז"ל - 2006

28. מרים קידר - 2009

המועדון העניק עיטור פול הריס למרים קידר על התנדבות של 15 שנה כמנהלת חשבונות העמותה.

29. צביה גיל מזור - 2010

30. נ"ל שאול צאייג - 2011

31. יוסי לוי - 2011

32. ניסים אשכנזי (אבא של עמליה השכל) - 2014

33. נ"ל צילה רשטיק - 2015

34. שי יניב (שיקל) ז"ל - 2015

35. נ"ל שמריהו כפיר - 2016

36. ניני אנאלי - 2017

החלטת הנהלה - בהגיעו לגבורות

37. פרופסור שלמה בן עמי - 2019

החלטה של הנהלת המועדון

38. עמי הרפה - 2019

לפרישתו מהעבודה

39. חנן האס - 2019

בהגיעו לגיל 80

40. דבורה דואק (אחות של שוקי עזרא) - 2022

41. פנינה כרמון - 2022

הוענק ע"י האזור כאות הערכה על מילוי תפקיד ע' הנגיד לאשכול שרון במשך 3 שנים