ריזנבך צבי אריה ז"ל 


בגיל 19 עלה לארץ, התיישב בירושלים ושיקע עצמו בלימוד בישיבות.
הצטרף לקבוצת החרדים הירושלמית שקנתה חלקות קרקע בכפר סבא.
נטע כרם במו ידיו ולא נטש את אדמתו, אף לא בשנות המלחמה העולמית הראשונה.

נפטר בשנת תשכ"ב
הונצח בקרן המלגות של מועדון רוטרי כפר סבא במסגרת הנצחת איכרי ישראל ומייסדי הישוב. 

                                                                                     רחוב ע"ש רייזנבך בשכונה הירוקה בכפר סבא

                                                                                                    בית העלמין הישן ברעננה 

                                                                                                          יהי זכרו ברוך