זונדל שכטר ז"ל

היה מראשוני המתיישבים בכפר סבא ב 1910


ב 23/12/2009 אישרה מועצת העיר קריאת רחוב על שמו בשכונה הירוקה - החלטה שלא מומשה בפועל - לפרוטוקול לחץ
כאן.


                                                                                                          יהא זכרו ברוך