חנה אקרמן (1899 - 1978)
                                                                        

                                                                                       שלום אקרמן ז"ל (1967 - 1900)

 אישיות ידועה ומפורסמת בציבור מאז בואו לכפר סבא.איש שיחה מעניין ופיקח שיידע לנתח כל בעייה, לפענחה ואף למצוא לה פתרון מתקבל על הדעת. הודות לתכונות אלו שימש רבות כבורר ופוסק בבעיות שבין אדם לחברו.
איש ציבור פעיל אשר ידע למצוא את המילים המתאימות כדי להקל על האדם במצוקתו.
בשנות "המדינה שבדרך" היה פעיל מטעם המוסדות הלאומיים ב "כופר היישוב" וב "מגבית ההתגייסות".עם קום המדינה נתמנה כפקיד שומה כפר סבא. בתפקידו זה לא קל היה לו לחנך אזרחים לקיים את חובם לשלם מיסים - כי לא הייתה כל תודעה ציבורית לכך, אבל שלום אקרמן ז"ל ידע בשכלו הרב לשכנע ולהסביר וע"י כך גם להשיג תוצאות רצויות. בתקופה מאוחרת יותר נתמנה כמפקח ארצי על החקלאות מטעם משרד האוצר.
דבריו היו שקולים ומדודים וזכו להערכה רבה מצד קברניטי המדינה. כל אלה שהכירו אותו מקרוב ידעו אף להוקיר אותו. אשתו חנה (לה נישא ב 27/1/1927) המשיכה בפעילות ציבורית וזכתה להיות יקירת העיר. - לחץ כאן
בנם יחזקאל נפל במערכות ישראל.
בתם צפורה מגן. 

פעילות ברוטרי: הוזמן למועדון ע"י ישראל גוטמן והיה בין מייסדי מועדון רוטרי כפר סבא ב 1960.
נפטר באוקטובר 1967.
משפחתו הנציחה את זכרו ואת זכר אשתו חנה בקרן המלגות של המועדון. יהי זכרם ברוך.

                                                                                               בבית הקברות הצבאי בכפר סבא

                                                                                                       יהי זכרם ברוך