ש. בכור ז"ל

היה מראשוני המתיישבים בכפר סבא ב 1910

הונצח בקרן המלגות של מועדון רוטרי כפר סבא במסגרת הנצחת איכרי ישראל ומייסדי הישוב.

                                                                                                         יהא זכרו ברוך