מתי (מתתיהו) גוטמן ז"ל (1930-1977)

נולד בכפר סבא בשנת 1930
בנם הבכור והיחיד של ישראל ואסיה גוטמן.
למד בבית ספר אוסישקין והתגייס בגיל 17 למלחמת העצמאות ולחם בכל מלחמות ישראל.
מתי היה איש הדממה הדקה . לעולם לא הרים את קולו, היה מכונס בתוך עצמו אבל ידע לפרוץ רגשות ביחסי חברה,
יחסי חברות אמתיים בבחינת אהבה שאינה תלויה דבר.
הוא ידע לתת על מנת לתת. הוא ידע לטפח חברות וידידות במובן העמוק ביותר של מושג זה.
הוא היה סמל היושר - ישר עם עצמו וישר עם הזולת.
בסגנון שלו נתן ביטוי לחברות זו בעת שמחה וגם בעת צרה.
תכונות אלה הצמיחו יחס של הערכה עמוקה כלפיו מצד עשרות חברים וידידים.

נפטר ממחלה ממארת בשנת 1977 כשהוא בן 46 בלבד.


הוריו הנציחו את זכרו בקרן המלגות של המועדון.


                                                                                                בבית העלמין נורדאו בכפר סבא 

                                                                                                         יהי זכרו ברוך