ברטה ושלום גרינברג ז"ל
 הוריה של שולמית הירשהורן ז"ל, חברת האופן הפנימי כפר סבא.                                                                                                בית עלמין נורדאו כפר סבא 

                                                                                                         יהי זכרם ברוך