חיים דוד ושרה סרוגוביץ ז"ל

רבי חיים דוד סרוגוביץ ורעייתו שרה בת מרדכי לבית אלפרוביץ, שניהם נולדו בעיירה וידזה שע"י קובנא בליטא.
ר' חיים נולד בישיבה, וכן רכש השכלה תיכונית, ונתמזגו בו שתי התכונות - תורה וגדולה. בקיא בתלמוד ובמילא דעלמא, עבר ארצות רבות, ביניהן סקוטלנד ואחרות אבל לא נקלט בהן, והשתקע ברוסיה בעיר פרס (כיום מולוטוב).שירת במלחמת העולם הראשונה שלוש שנים בחזית, לאחר המלחמה עסק במסחר.
ב 1926 קיבל רשות לצאת את רוסיה, והשתקע בברלין.בהיותו בסקוטלנד הצטרפה אליו אשתו לעתיד, ובשנת 1905, נשאו בעיר וישי שלייד גלזגו. רעייתו שרה מחוננת בפקחות ואינטלגנציה, מבית חסידי ושומר מצוות, קלה כחמורה, התחנכה לפי רוח הזמן דאז.
למרות חיים מבוססים מבחינה כלכלית, משאת נפשו של ר' דוד הייתה לעלות ארצה, לעבוד ולהיות עובד אדמה, כי בציונות דבק בצעירותו. חלומו התגשם ב 1929 בתור תייר, ונקלע בעצם המאורעות של שנה זו. דווקא אז החליט לוותר על חיי שפע בברלין ולהשתקע בארץ.
רכש אדמה בכפר סבא, נטע פרדס, קדח באר וטיפח נחלה למופת בסביבה. אבל החדווה לחיות וליהנות מפרי עמלו לא ארכו ימים, כי פקדו שנים קשות לפרדסנות , לא החזיק מעמד, ירד מנכסיו, מכר את פרדסו, ועל נחלתו נבנתה שכונה שקלטה עשרות משפחות ששבו לגבולן עם קום המדינה (כיום שיכון סירקין).אישיות מגוונת שהכילה את מכמני התרבות העברית והכללית, ר' דוד היה כמעיין המתגבר בפולקלור היהודי ובפולקלור העמים. סיפוריו רתקו את שומעיו כי בעל הומור היה, ושפה שופעת חוכמה, ידען ומבין במוסיקה קלאסית, נגן כינור והכיר את גדולי הקומפוזיטורים ביסודיות מופלאה.


בנותיהן הנמצאות בארץ השכילו להנציח את שמם בקרן המלגות של מועדון רוטרי כפר סבא.

                                                                                            בית העלמין נורדאו בכפר סבא


                                                                                                          יהי זכרם ברוך.