אברהם שמואל המבורגר ז"ל 

יליד ירושלים. היה מקבוצת הירושלמים החרדים שעברו לכפר סבא לעבודת אדמה (רח' ירושלים) ונטעו כרם שקדים.
בעונת הנטיעה חי בכפר סבא ואחרי סיום עונת העבודה חזר לירושלים.
בנו חיים התנחל בכפר סבא בשנת 1943.

נפטר בשנת תש"ג

                                                                                            מצבתו בהר המנוחות ירושלים 

                                                                                                          יהא זכרו ברוך