צפורה ואליהו אקסלרוד ז"ל (1903 - 1976)

מצבה קטנה בבית הקברות בכפר סבא ועליה חרוטות המילים ציפורה אקסלרוד ז"ל אינה מצבה למנוחה בלבד, אלא מצבה למשפחה שלמה.
מצבה לזכר אליהו בעלה, ישראל ויהושע בניה, אשר נרצחו ע"י הנאצים.
ציפורה היא למעשה שארית הפליטה אשר עברה את כל שבעת מדורי הגיהנום בגיטאות הנאצים והצליחה להגיע ארצה, אחרי כל התלאות שעברה ולא לפני שהבריטים גרשוה לקפריסין.
שנים רבות התגוררה לבדה, עמלה קשה לפרנסתה, עבדה כל חייה במשק עופות בחריצות ובמסירות כפי שיעידו עליה מעבידיה.
לא חסכה מאמצים בטיפול בביתה ובגינתה המטופחת למופת, תמיד אהבה ילדים פינקה והתמסרה אליהם כאילו היו ילדיה שלה. בשנת 1976 חלתה במחלה אנושה ונפטרה.
קרוביה השכילו להנציח את שמה וזכר משפחתה בקרן המלגות של רוטרי כפר סבא.
יהי זכרה ברוך


                                                                                            בבית העלמין נורדאו בכפר סבא 

                                                                                          בבית העלמין נורדאו בכפר סבא 

                                                                                                        יהי זכרם ברוך