ואלה שמות האנשים אשר הונצחו ע"י יקיריהם: לפי א-ב 

יואל אברוצקי 

נחום אברוצקי

חיה ומשה אדמוב

אשר וגיטל אוסטרובסקי

יוסף לייב אוסטרובסקי

אליהו אוסטשינסקי

מרדכי אלקלעי

ישראל קלמן אנצקובסקי

אליעזר אפנדוביץ

צפורה ואליהו אקסלרוד

חנה ושלום אקרמן

חנה ויואב אשר (אוסטרובסקי)

מישה בוכלצב

ד"ר פריץ ביבר

אלימלך בידרמן

ש. בכור

דינה ואליהו ברכה

אריה ברקוביץ

אסיה וישראל גוטמן

מתי גוטמן

אלכסנדר ושושנה גולדשמיד

ישראל משה גולדשמיד

מיכה גולן

סבינה גליקסמן

זאב גלר

דוד גריובר

רות וד"ר אלפרד גרינבאום

ברטה ושלום גרינברג

יעקב הירשהורן

דב ויינברג

יהושע וישני

ירח ולינגשטיין

בן ציון זטלר

אריה חיימוביץ

סטלה ויחזקאל חיימוביץ

לאה ויצחק חרמוני

ברוך טמפלהוף

יוסף טרינצר

בת שבע יניב

שולמית ודוד יעבץ

שלמה יפה

גדעון לב

חוליו לב

שרה ושלמה לב

לאיוש לוי

מיכאל ליוושין

פיוטר לייקין ושולמית בקר

מרים ומרדכי מולצ'דסקי

אליעזר נלקין

חיים סוסנובסקי

יוסף סוסנובסקי

ד"ר צבי אריה סלור

דב סקיבין

מרים עמר

סוזי עמר

אליהו פורס

נדיה פורת

נעמי פלדנקרייז

רומן פרוימוביץ

ד"ר ארנסט פרסר

ד"ר מרדכי צור

צפורה צור

יהושע קולמן

מדי קולמן

יעל רוזנווסר

משה רוזנווסר

צבי ריזנבך

נתן רפפורט

פנינה (פירי) שוורץ

צבי שוורץ

משה וקלרה שטנדר

יצחק שיינפין

זונדל שכטר