אלכסנדר ושושנה גולדשמיד ז"ל

אלכסנדר נולד בירושלים 1903. למד בישיבת "עץ חיים" בעיר העתיקה והוסמך לשו"ב. עוד בנעוריו דבק בעבודת האדמה לאחר שקץ בחיי "החלוקה" בירושלים.
יחד עם אביו ר' ישראל משה גולדשמיד ז"ל עיבד את נחלת הקרקע שנרכשה בכפר סבא ע"י ציבור ירושלמים גואלי קרקעות ב- 1906 ונטעוה שקדים
בשנים הראשונות היטלטל בעגלות בין ירושלים וכפר סבא.
ב 1926 התיישב בכפר סבא באורח קבע ועבר את כור ההיתוך של המתיישבים בני אותה תקופה (רח' ירושלים קרוי ע"ש המתיישבים הירושלמיים שהתגוררו בו).
היה חקלאי ופרדסן בכל רמ"ח אבריו. כשההדרים לרבות האתרוגים תפסו את מקום השקדים במשקו.
ב 1928 נשא לאישה את שושנה ז"ל. חלוצה שעלתה מוילנה ב 1927 יחד עם הכשרת הכובש.
היה חבר המועצה המקומית הראשונה בכפר סבא שהתמנתה ב- 1937.
פעיל בהתאחדות האיכרים ובמוסדותיה. ישר הליכות, צנוע ורודף צדק. ידו הייתה תמיד פתוחה לצדקה, בעיקר למוסדות דת. קשוח כלפי חוץ אולם בתוכו היה רגיש ומסור.
ברבות השנים העדיף למכור את נחלתו לעיריית כפר סבא שהקימה על נחלתו את מרכז ספיר המפואר.
 

                                                                                              בית עלמין גאולים כפר סבא 

                                                                                                      יהי זכרם ברוך