ברוך טמפלהוף ז"ל (1970 - 1901)

נולד ב 15/5/1901 בפולניה בעיר תעשיית הטקסטיל, שיהודיה תפסו בה מקום נכבד - היא "לודז".
התחנך על ברכי הציונות החלוצית, עבר לגור לגרמניה ועבר בה הכשרה במסגרת "החלוץ" ומשם עלה ארצה, בראשית שנות העשרים. למרות תנאי הקיום הקשים ששררו אז בארץ, לא נרתע ברוך כי "ההגשמה האישית" הייתה בשבילו למושג שעליו למלא הלכה למעשה. וזהו סוד קליטתו "הקלה" בארץ. הסתגל לכל עבודה ולמד אותה ביסודיות רבה. כבר אז נתמנה למנהל חוות הזרעים של "ארטן" בנס ציונה.
בתחילת מאורעות תרצ"ו הגיע ברוך לכפר סבא, בה שימש כאחראי לעיבוד פרדסים. עמל קשה על מנת להבטיח לפועל העברי את עבודתו ואת פת לחמו, ואמנם תחת מרותו עבדו פועלים עברים בלבד. יש לזכור כי זאת הייתה משימה קשה מאד נוכח תנאי התחרות בשכר ובטיב העבודה בחקלאות.
במלחמת העולם השנייה, כאשר האויב הנאצי איים לפלוש לארצנו והיינו בסכנת ניתוק כלכלי מהעולם המערבי הדמוקרטי, החליטו המוסדות הלאומיים להקים משקי עזר קטנים על מנת להבטיח אספקת תוצרת חקלאית ליישוב.
משקים אלה התאגדו בשם "אגרא" וברוך היה בין מייסדי "אגרא" כפר סבא. ברוך ניהל את האגודה ביד קמוצה - במובנה החיובי - כי לדעתו, בכסף ציבורי יש להיזהר יותר מאשר בכסף פרטי, זאת ואף הודות לכשרונו הארגוני הרב הצליח במשימתו וזכה להוקרה והכרה מצד כל אלה שבאו אתו במגע. בימי קום המדינה, הוכיחה את עצמה "אגרא" כפר סבא כמקור חשוב לאספקת תוצרת חקלאית לישוב במצור.

פעילות ברוטרי: 

הוזמן למועדון ע"י נ"ל ישראל גוטמן והיה ממייסדי המועדון בשנת 1960
הצטרף למועדון כי הסיסמה "מרבה שרות - מרבה שכר" דיברה אל ליבו.
ברוך טמפלהוף נפטר בכפר סבא ב 22 לפברואר שנת 1970.
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות של המועדון.


                                                                                              בית הקברות הצבאי בכפר סבא

                                                                                                        יהי זכרו ברוך