יואל אברוצקי ז"ל (1916 - 1978)
עלה לארץ ב - 1910 יחד עם אמו שיינדל ואחיו ברוך, מהעיירה מאקרוב שבאוקראינה.
יואל התמחה כשנה בעבודה בכרמי השקדים בבאר יעקב והתיישב בכפר סבא לאחר שקנה בה חלקת אדמה ונטע
כרם שקדים שנכרתו ע"י הטורקים במלחה"ע הראשונה.
היה בין הראשונים שהקימו את היישוב היהודי כשבנה את ביתו בכפר סבא, עשרת הבתים הבודדים ברחוב הרצל
היוו את תחילתה של המושבה ומאוחר יותר את העיר כפר סבא שכולנו מכירים היום.
בית אברוצקי הוקם במפגש הרחובות הרצל-השרון (לימים צומת הרצל-ויצמן), שם הוא עומד עד היום.
יואל נפטר בשנת 1942 ממחלה, אשתו לאה ושני בניו – נחום ותותי המשיכו להתגורר, ולעבוד בכפר סבא,
ולימים הקימו משפחות והרחיבו את ענפי המשפחה. עד היום רבים מצאצאי משפחת אברוצקי ממשיכים
להתגורר בעיר.
נחום, הבן הבכור, היה שנים רבות חבר מועדון רוטרי כפר סבא.

למידע נוסף - לחץ כאן. משפחתו השכילה להנציח את שמו בקרן המלגות של מועדון רוטרי כפר סבא
יהי זכרו ברוך

                                                                                            רחוב ע"ש אברוצקי בשכונה הירוקה  

  מצבת הקבר בגאולים

                                                                                                                   מצבת הקבר בגאולים


                                                                                                        יהי זכרו ברוך