שרה ושלמה לב ז"ל

שרה ושלמה לב נפגשו בארגנטינה בשנים שלפני מלחמת העולם השנייה. שרה הגיעה לארגנטינה בגיל 15 מביאליסטוק שבפולין ושלמה הגיע בגיל 18 מקוברין שברוסיה הלבנה. הם הקימו משפחה ועסק בעיר La Plata וכן היו מעמודי התווך בחיי הקהילה היהודית בעירם. היו פעילים נמרצים במוסדות החינוך והתרבות של הקהילה.

שניהם היו ציוניים מבית. שרה למדה ב"בית ספר תרבות״ בביאליסטוק, שפת הלימוד שלה הייתה עברית. עברית הייתה גם שפת האהבה… הוריה התכתבו מכתבי אהבה בעברית…שלמה למד ב״חדר״ בקוברין… ספג את עיקרי ערכי התרבות היהודית מאביו שהיה מלמד והפיץ תורה בסביבתו… זה היה בשלהי המאה הקודמת.

בגילם המופלג הם עלו לישראל בעקבות הבן
חוליו והבת חנה שהשתקעו והקימו בית בארץ עם משפחותיהם.  הם הגשימו את חלומם הציוני.  הבת מרים ומשפחתה בחרו  להמשיך לחיות בארגנטינה, אך זיקתם ליהדות לא פגה.  ובארץ,  המשיכו חוליו וחנה להיות מעורבים בחיי הקהילה והתרבות הישראלית… נולדו נכדים ונינים. זיכרונם של שרה ושלמה פועם בכולם.

 

                                                                                                         יהי זכרם ברוך