גולדשמיד ישראל משה ז"ל

יליד וילנה,  עלה בסוף המאה התשע עשרה והתיישב בעיר העתיקה בירושלים. עם "פריצת החומות" של הישוב היהודי עבר לשכונת "מאה שערים", היה בין מייסדיה והיה מזכיר "מאה שערים", בהתנדבות עשרות שנים. רכש קרקעות בכפר סבא ובנבי סמואל. עם קום המדינה העביר את הקרקע בנבי סמואל למדינת ישראל ללא תמורה.
למדן שופע תורה וחכמה, שאהב להתקרב לצעירים במושבה ולהראות להם את המאור שבתורה.
על חלקת אדמתו בתוך המושבה נטע אתרוגים בלתי מורכבים כדי שאותם ה"מהדרין" שמתוך החומרה שהחמירו על עצמם לא לברך על אתרוג מורכב, היו מעדיפים לקנות אתרוגים מהאי קורפו, יוכלו מעתה לברך על אתרוג ישראלי שכשרותו מספיקה למהדרין שבמהדרין.
ר' ישראל משה שהה במקום רק בעונת העבודה והקטיף.

בנו אלכסנדר התנחל במקום ועיבד את המשק.  לפרטים נוספים על המשפחה - לחץ כאן

                                                                                               מצבתו בהר המנוחות בירושלים   

                                                                                                         יהי זכרו ברוך