בשנת 1992 זכה חברינו אברהם הררי ואשתו טובה בפרס גלר.

בתעודת הפרס כתוב:
טובה ואברהם עוסקים זה עשרות בשנים, בהתמדה ובמסירות בפעולות התנדבות המכסות קשת תחומים וגילאים, מהפג בפגיית ביה"ח מאיר ועד לזקן שבאגף הגריאטרי. נרתמים לעזרה לנוכח סבל אנושי ומצוקת הזולת. ביתם וליבם פתוח לכל בקשת עזרה והכול נעשה בצנעה ומתוך אהבת האדם. יצרו רשת של מסכת התנדבות אשר שורשיה בבית ההורים והמשכה במעורבות של הבנים והנכדים.