1964 - 1979 - נ"ל ד"ר ארנסט פרסר ז"ל
1980 - 1983 - נ"ל מרדכי מולצ'דסקי ז"ל
1984 - 1987 - נ"ל אברהם ירון ז"ל
1988 - 1989 - נ"ל אברהם הררי ז"ל
1990 - 1994 - נ"ל ירח ולינגשטיין ז"ל
1995 - 1996 - נ"ל אייבי ברכה
1997 - 1998 - נ"ל ד"ר מרדכי צור ז"ל
1999 - 2000 - נ"ל איתן הריס
2001 - 2002 - נ"ל נחום אברוצקי ז"ל
2003 - 2003 - חנה אברוצקי
2004 - 2004 - נ"ל נצח דוידי
2005 - 2006 - נ"ל עולי רשטיק
2007 - 2008 - ד"ר דורון נתנאל ז"ל
2009 - 2011 - רוני עוזר
2012 - 2013 - נ"ל שוקי עזרא
2014 - 2014 - נ"ל שלמה גונן
2015 - 2015 - יעקב קנטרוביץ
2016 - 2021 - נ"ל יובל השכל
2022 -            נ"ל זאב וינשטיין