ד"ר פריץ ביבר ז"ל (1966 - 1900)
נולד בגרמניה, אחרי הבגרות, ואחרי גמר הבחינות הממשלתיות לקבלת תואר ד"ר לרפואת השיניים "פרומוציון" בברלין בשנת 1923, עד עלותו ארצה ב- 1933, שימש כרופא שיניים בהנובר.
כבר בהיותו סטודנט היה פעיל מאד בארגונים ציוניים, חבר ארגון "בר-כוכבא" ופעיל מאד ביחד עם אשתו במגביות הציוניות, קרן היסוד וקרן הקיימת.
דודו שהיה גם כן רופא שיניים עם פרקטיקה פרטית גדולה ומבוססת, הציע לד"ר ביבר את העסק שלו בשלמותו בהוודע לו על תכניותיו של פריץ לעלות לישראל. תשובת פריץ הייתה - של נעלייך הגרמניות מעל רגליך ועלה לארץ ישראל. בשנת 1933 עלה בין ראשוני יהודי גרמניה לארץ ישראל והגיע ישר לכפר סבא, בה פתח מרפאת שיניים.המושבה הייתה עוד קטנה ללא חשמל, נאלץ היה להשתמש בכל התחבולות המכניות כדי לנצל את הציוד המודרני שלו ולהשיג תוצאות משביעות רצון.
היה מאוד חרוץ ופעיל ובזמן מאורעות 1936 היה יוצא לשמירת לילה אחרי יום עבודה קשה ומפרך בפרדס לינדברג.
כבר בימים אלה רכש לו אהבה וידידים רבים הודות ליושרו הרב ודייקנותו בכל מעשיו.

פעילות ברוטרי: הוזמן למועדון ע"י נ"ל ישראל גוטמן והיה ממייסדי המועדון בשנת 1960
ד"ר פריץ ביבר נפטר בכפר סבא באוקטובר שנת 1966.
משפחתו הנציחה את זכרו בקרן המלגות של המועדון. יהי זכרו ברוך

                                                                                           בבית העלמין נורדאו בכפר סבא 

                                                                                                            יהי זכרו ברוך