אליהו אוסטשינסקי ז"ל

נולד בשנת תרל"א (1870) בכפר אוסטשין שבפלך מינסק של האימפריה הרוסית (בתחום המושב היהודי, ברוסיה הלבנה לאליקים גצל, שהיה מנהל אחוזות ובעל אחוזה בעצמו.
בשנת תרנ"א (1891) עלה לארץ ישראל בעקבות אחיו הגדול שמואל, שעלה ב-1886. תחילה התיישב בראשון לציון, וכעבור זמן עבר לפתח תקווה.
בשנת תרס"א (1901) נישא למרים (מארישה) בת אפרים גיסין, מראשוני פתח תקווה, ועבר להתיישב בה. היה מפעילי ועד 'כפר סבא' שפעל בשנים הראשונות בפתח תקווה.
קנה חלקת קרקע באדמות כפר סבא, ועם הקמת היישוב התיישב בכפר סבא והקים בה את ביתו. במשך שנים רבות שימש ראש הוועד במושבה.
בשנת 1937  מונה לתפקיד ראש המועצה המקומית הראשונה, ושימש בתפקידו עד שנת 1939.
נפטר בשנת 1951.

משפחתו השכילה להנציח את שמו בקרן המלגות של מועדון רוטרי כפר סבא
יהי זכרו ברוך 

 לפרטים נוספים              

                                                                                                  רחוב על שמו במרכז העיר

                                                                                                 מצבתו נמצאת בראשון לציון  

                                                                                                        יהי זכרו ברוך