בן ציון זטלר ז"ל
 
נולד בליטא ב- 1889. בשנת 1904 עלה ארצה בעקבות כרוז של יוסף ויתקין בעיתון "המליץ".
היה אחד משלושה חקלאים שהחלו לעבד את האדמות כפר סבא טרם הקמתה.  הם הגיעו מפתח תקוה עם צידה לשבוע והתגוררו ב"חאן". בשנת 1910 הכיר זטלר את חנה, והיא נערה בת שש עשרה. הם בנו את ביתם בכפר סבא, אחד משנים עשר הבתים הראשונים שהוקמו במושבה הקטנה ברחוב הרצל.
לאחר פרוץ מלחמת העולם הראשונה, החלו הטורקים לשדוד ולהרוס את הבתים בכפר סבא. בן-ציון ורעייתו חנה, מצאו מקלט ברפתות של איכרי חדרה וזיכרון יעקב.
עם כניסת האנגלים חזרו המשפחות והחלו לבנות ולהקים מחדש את הריסות הבתים ולנטוע פרדסים וכרמים בכפר סבא.
במהלך המלחמה, כאשר בשנת 1917  גירשו הטורקים יהודים מיפו , פתחו בני הזוג זטלר בפני הפליטים את ביתם וסיפקו להם את כל צורכיהם.
ימים אחדים לפני פרוץ מאורעות 1921כאשר סיים בן ציון זטלר שוב להקים את ביתו בכפר סבא הביא את אשתו ובניו לראות את מעשה ידיו. אולם הם לא הספיקו להתגורר בבית, שכן כשחזרו לפתח תקווההתברר להם, שפרצו מאורעות הדמים בין הערבים ליהודים (1.5.1921). המאורעות החלו ביפו ובתל אביב והתפשטו גם לפתח תקווה ולסביבה. שוב נחרבו הבתים בכפר סבאלאחר כחצי שנה שבו מתיישבי כפר סבא לעירם, ובן-ציון ביניהם, והקימו את הבתים בפעם השלישית. בעמל רב, רחוקים מן המשפחות, שנשארו בפתח תקווההמשיכו הגברים לעבוד ולבנות.
בן-ציון זטלר היה ידוע במרצו הרב, ואף בגיל 80 נהג לנסוע בעגלתו, ולעבוד בפרדסו מבוקר עד ערב. בשנת 1971 מכר את הפרדס בתקווה, שהקונים ממנו ימשיכו לעבדו ולטפחו. המציאות הייתה שונה. הפרדס נעקר, ובן-ציון התקשה להתמודד עם מראה השטח הנטוש, שבו העצים, שטופחו וגודלו על ידיו במשך שנים רבות, נעקרו.
בן ציון זטלר נפטר ב כ"ה באדר תשל"ב והובא לקבורה בבית העלמין הצבאי בכפר סבא בקרבת בנו אפרים.
לבן-ציון ולחנה היו ארבעה ילדים: בתם רבקה- שהייתה בתם הבכורה והילדה הראשונה, שנולדה בעיר כפר סבא , בנם יהושע זטלר שהיה מפקד לח"י בירושלים בנם אפריםשנפל בעת מילוי תפקידו ובת הזקונים מרים - שהייתה ממקימי קיבוץ סער.

חנה זטלר היא יקירת העיר כפר סבא לחץ כאן
משפחתו השכילה להנציח את שמו בקרן המלגות של רוטרי כפר סבא.

לפרטים נוספים

                                               

                                                                                         על שמו רחוב בשכונה הירוקה בכפר סבא 

                                                                                         קברו בבית העלמין הצבאי בכפר סבא

                                                                                                          יהי זכרו ברוך