אריה שטריימר

נשיא המועדון

צבי פרל

מזכיר המועדון ונשיא נבחר

איתן הריס

גזבר המועדון

תמי ארד צוקר

אפיק המועדון

דני וינברגר

אפיק הקהילה

איציק ארבל

אפיק המקצוע

חיים פישלר

אפיק הבינלאומי

יוסי בן עמי

אפיק יחסי ציבור

גבי מזור

נשיא קודם ועוזר הנשיא