2014/15 - נג"ל מלי לוי (מועדון גדרה בילויים)

נ"ל עולי רשטיק - מתאם פעילות רוטארקט
ר' חנן האס - 
יו"ר ועדה בין ארצית סרביה ישראל.
נ"ל עולי רשטיק - מזכיר עמותת האזור
נ"ל עולי רשטיק - יו"ר אפיק הרוטראקט הארצי
נ"ל אייבי ברכה - חבר בעמותת האזור
נ"ל יובל השכל - חבר בצוות העצמת האזור


ארגון מפגש אזורי בנושא הנואם הצעיר 5/9/14
ארגון הכנס האזורי החצי שנתי בכפר סבא - 2/1/2015

רן פרידור קיבל את מגן הנגיד לסובלנות בשנת 2014 - לחץ כאן