2017/18 - נג"ל דני פסלר (מועדון חיפה)

נ"ל אבי רוקנשטיין - ראש פרויקט חיילים משוחררים
ר' חנן האס - 
יו"ר ועדה בין ארצית סרביה ישראל.
נ"ל גבי מזור - חבר עמותת האזור.
הכנס השנתי הראשון התקיים בהיכל התרבות בכפר סבא
ביקור הנגיד במועדוננו - ראו פרטים.

שוקי עזרא קיבל את מגן הנגיד לסובלנות בשנת 2017 - לחץ כאן