2022/23 - נגיד דני גלבוע (מועדון רמת השרון)

נ"ל פנינה כרמון - עוזר נגיד לאשכול שרון.
נ"ל אבי רוקנשטיין - חבר בעמותת האזור
נ"ל עולי רשטיק - חבר בועדת הכספים האזורית
נ"ל יוסי בן עמי - חבר וועדת ביקורת
נ"ל חני ברקת גלנצר - חברת ועדת היסטוריה אזורית.
נ"ל פנינה כרמון - יו"ר ועדת בריאות אזורית.
נ"ל עולי רשטיק - חבר ועדת איתור נגיד.