2019/20 - נג"ל מתי הראל (מועדון הרצליה)


ר' חנן האס - יו"ר ועדה בין ארצית סרביה ישראל.
נ"ל עודד שוהם - חבר אפיק הבינלאומי הארצי.
נ"ל שוקי עזרא - חבר ועדת ציורי ילדים לבטיחות בדרכים.
נ"ל פנינה כרמון - חברת ועדת הנואם הצעיר הארצי.
ר' ראובן נחמד - חבר ועדה בין ארצית ישראל צרפת.
ר' לין נחמד - חברת ועדה בין ארצית ישראל צרפת.


הכנס השנתי הראשון התקיים באודיטוריום בכפר סבא ב 25/10/19
עודד שוהם זכה בפרס האתיקה הארצי. - לחץ כאן
מועדון כפר סבא זכה כמועדון מצטיין בנושא הגדלה ושימור חברים. - לחץ כאן
מועדון כפר סבא זכה כמועדון מצטיין בנושא נוכחות בכנסי האזור ובפעילויות אזוריות. - לחץ כאן                                                         2019/20 ביקור הנגיד מתי הראל