2021/22 - נג"ל חיים קנת (מועדון רמת השרון)נ"ל פנינה כרמון - עוזר נגיד לאשכול שרון.
נ"ל אבי רוקנשטיין - חבר בעמותת האזור
ר' ראובן נחמד - יחסי ציבור בפייסבוק.
נ"ל חני ברקת-גלנצר - ועדת היסטוריה של האזור.
נ"ל פנינה כרמון - יו"ר ועדת בריאות אזורית.


ארגון מפגש אזורי בנושא בריאות 12/11/21
.