2020/21 - נג"ל נחום פרנקל (מועדון רעננה)


נ"ל פנינה כרמון - עוזר נגיד לאשכול שרון.  קיבלה אות הוקרה מהנגיד.
נ"ל אבי רוקנשטיין - חבר בעמותת האזור
נ"ל עולי רשטיק - חבר בוועדת בחירת ואיתור נגיד
נ"ל אייבי ברכה - חבר בקרן משה גרדינגר ז"ל
ר' חנן האס - 
יו"ר ועדה בין ארצית סרביה ישראל.
ר' ראובן נחמד - חבר ועדה בין ארצית ישראל צרפת.
ר' ראובן נחמד - חבר באפיק יחסי ציבור האזורי.
ר' אביבה אברהם - חברה בועדה הארצית של הנואם הצעיר.
ר' טובי הרפה - חברה במיזם ארצי של נוער שותה מים.                                               בתאריך 22/11/20  נערך ביקור נגיד אינטרנטי במועדון כפר סבא.