פרס האזור 1990/91 - נשיא עולי רשטיק

בשנת הרוטרי 1990/91 קיבל המועדון את פרס האזור על נוכחות הכי גבוהה באזורו בגלל התקנון שלא אפשר לאותו מועדון לקבל 2 פרסים לא קיבל המועדון פרס עבור מבצע ס.מ.ל. (סל מצרכים לעולה) - נשיא עולי רשטיק