מגן הנגיד לסובלנות - 2017 - שוקי עזרא

ב 15/12/17 קיבל שוקי עזרא את מגן הנגיד לסובלנות בזכות פעילות מתמשכת בגלריה ה 29 ובזכות פעילות כנס הרמוניה.        - לחוברת שהופקה לכבוד האירוע