מועדון מצטיין 2019/20 - נשיאה צילה רשטיק

ב 19/6/20 קיבל המועדון 2 פרסי אזור על הצטיינות:
1. פרס האזור על גידול ושימור חברים.
2. פרס האזור על השתתפות בכנסים ובפעילויות באזור.
את המועדון ייצגה הנשיאה צילה רשטיק.
תודה לצלמים: גבי מזור, עודד שוהם, עולי רשטיק