מגן הנגידה לסובלנות - 2014 - רן פרידור

ב 12/12/14 קיבל רן פרידור את מגן הנגידה לסובלנות בזכות פרויקט הגישור לילדי בתי ספר שהוא הגה והוביל בבית ספר ברנר והפך את הפרויקט לפרויקט ארצי.