פרס האזור 1981/82 - נשיא רומן פרוימוביץ

בשנת הרוטרי 1981/82 קיבל המועדון את פרס האזור על פעילות ומצוינות באפיק הקהילה על מבצע מרים לטובת בית חולים מאיר-נשיא המועדון רומן פרוימוביץ ז"ל. הנגיד היה קלמן מושין