27/1/13 - יקיר המועדון לעו"ד שי דדוש

27/1/13 - עו"ד שי דדוש מקבל את תעודת יקיר המועדון על תרומה כספית משמעותית לקרן הקהילה של המועדון