הצטיינות אזורית 2008/09 על נוכחות - נשיא פיני לוזון

בשנת הרוטרי 2008/09 קיבל המועדון פרס מיוחד מרוטרי בינלאומי על הנוכחות הגבוהה באזור - נשיא פיני לוזון