1967/68 - נ"ל אברהם הררי ז"ל
1967 - 1968

פעילות: 1. ביצוע פרויקט "והדרת פני זקן" 2. אימוץ פלוגת משמר הגבול 3. מבצע "כסות חורף" לילדים נזקקים 4. עריכת נשף עצמאות למשמר הגבול ולאחיות בית החולים 5. השתתפות בהתרמת דם 6. חלוקת מלגות ל 9 תלמידים מצטיינים - 23/1/68 7. השתתפות במבצע "הקש בדלת" של האגודה למניעת הסרטן. 8. עריכת נשף שנתי שרוב הכנסותיו יועדו לקרן המלגות. 9. עריכת אזכרה בערב יום העצמאות לחללי משמר הגבול. 10. קבלת 4 חברים חדשים: נחום אברוצקי, אריק אונגר, שלמה גולדברג ואלכסנדר מרקוביץ.