ר' צביקה פרל

מגורים: רוטשילד 18 כפר סבא
נייד 052-9553180

פעילות ברוטרי:
חבר רוטרי משנת 2019

יו"ר אפיק הקהילה בשנת 2023/24

נשיא נבחר לשנת 2025/26
הוזמן למועדון  עי נ"ל יוסי בן עמי וענת בן עמי