ר' ענת בן עמי

פעילות ברוטרי:
חברת רוטרי משנת 2014

 הוזמנה למועדון ע"י: גבי מזור