ר' חיים פישלר

פעילות ברוטרי:
חבר רוטרי משנת 2023


 הוזמן למועדון ע"י: עולי רשטיק