2013/14 - נג"ל שאול דאנג'לי (מועדון חיפה)

ר' חנן האס - יו"ר ועדה בין ארצית סרביה ישראל.
נ"ל עולי רשטיק - מזכיר עמותת האזור
נ"ל אייבי ברכה - חבר בעמותת האזור
נ"ל גבי מזור - חבר צוות הנגיד-מתאם אשכולות


                                                       2013/14 ביקור הנגיד שאול דאנג'לי.