1993/94 - נג"ל גדי ססובר (מועדון כרמל)

 נ"ל נצח דוידי - קצין חילופי נוער אזורי
נ"ל נצח דוידי - חבר ועדת ישראל גרמניה
נ"ל נצח דוידי - חבר צוות הכנת הועידה השנתית
נ"ל אייבי ברכה - חבר צוות איתור הנגיד לשנים 1995/96
נ"ל דני חן - חבר באפיק הקהילה
ר' גבי מזור - חבר ועדה אזורית לחילופי נוער