1992/93 - נג"ל סלים ג'ובראן (מועדון עכו/כרמל)

נ"ל נצח דוידי - קצין חילופי נוער אזורי
נ"ל נצח דוידי - חבר ועדת ישראל גרמניה
נ"ל יחזקאל חיימוביץ - חבר צוות הנגיד - יו"ר אפיק הנוער
נ"ל יחזקאל חיימוביץ - ארגון כנס נוער בנושא סובלנות
נ"ל דני חן - חבר הוועדה להרחבת האזור
ר' יחיאל שטרית - חבר באפיק הנוער האזורי
ר' גבי מזור - חבר ועדה אזורית לחילופי נוער


ארגון וניהול ועידה בינלאומית של קציני חילופי נוער בירושלים

אירוח קבוצת חילופי נוער - ארץ התנ"ך
ניסיון הקמת מועדון רוטרי בטירה
 

                                              1992/93 - 20/12/1992 ביקור הנגיד סלים ג'ובראן.