1989/90 - נג"ל אליהו ברכה (מועדון חיפה)

נ"ל נצח דוידי - קצין חילופי נוער אזורי
נ"ל נצח דוידי - חבר ועדת ישראל גרמניה
נ"ל יחזקאל חיימוביץ - חבר בוועדה אזורית של קרן רוטרי בינלאומי
נ"ל יחזקאל חיימוביץ - חבר בוועדה אזורית למלחמה בסמים

ר' אייבי ברכה - חבר ועדה אזורית לחילופי נוער
נ"ל דני חן - חבר באפיק הנוער
נ"ל עולי רשטיק - חבר בועדת הרחבת האזור

המועדון קיבל את גביע הנגיד על הנוכחות הגבוהה ביותר

אייבי ברכה הציג בוועידה השנתית תערוכת בולים על רוטרי

                                           ביקור הנגיד אליהו ברכה ורעייתו דינה בלשכת ראש העירייה יצחק ולד

 

                                                                      הקדשת ראש העיר על ספר כפר סבא