1987/88 - נג"ל קלמן מושין ז"ל (מועדון כרמל)

נ"ל יחזקאל חיימוביץ - חבר צוות הנגיד - יו"ר אפיק יהודי ערבי
נ"ל נצח דוידי - חבר ועדה מייעצת לשרותי קהילה
נ"ל נצח דוידי - חבר ועדה אזורית לחילופי קבוצות עיון
נ"ל נצח דוידי - חבר ועדה אזורית לחילופי נוער
ר' דני חן - חבר ועדה מייעצת לשירותי נוער

אירוח קבוצת עיון מלואיזיאנה
אירוח קבוצת חילופי נוער ארץ התנ"ך
אירוח קבוצת עיון ממקסיקו
המלצה על דני זיתוני כחבר בקבוצת עיון למקסיקו