1984/85 - נג"ל איזי לונשטיין ז"ל (מועדון בת ים)

נ"ל נצח דוידי - יועץ הנגיד לתפקידים מיוחדים
נ"ל נצח דוידי - יו"ר ועדה אזורית לחילופי קבוצות עיון

אירוח קבוצת עיון מאוסטרליה
המלצה על שמואל פרידליך כחבר בקבוצת עיון לאוסטרליה
תרומה כספית לנפגעי הרעב באתיופיה