1979/80 - נג"ל דוד נוימן (מועדון ירושלים מערב)

נ"ל יחזקאל חיימוביץ - ר' קבוצת חילופי נוער לשוויץ אוסטריה ואיטליה

אירוח קבוצת עיון (GSE) מסאלט לייק סיטי
אירוח קבוצת חילופי נוער - ארץ התנ"ך