1974/75 - נג"ל אגון פלג ז"ל (מועדון רעננה)

ר' יחזקאל חיימוביץ - חבר צוות הועידה - יו"ר ועדת הרשמה ואחראי כשרונות צעירים

ר' יחזקאל חיימוביץ - יו"ר קבוצת עיון לקליפורניה אזור 526