5. חנה אברוצקי ז"ל

כוכב בין צלבים (1995) 

חברת רוטרי כפר סבא מ 5/9/1999.

בשנת 2021 הפכה לחברת כבוד

אלמנתו של נ"ל נחום אברוצקי ז"ל

כלת פרס גלר בכפר סבא

נפטרה ב 25/3/24