9. סטלה חיימוביץ ז"ל

בהצלחה ועוד איך! : מבחני הכנה במתמטיקה ושעשועוני ח

בהצלחה - הוצאת רכס

בהצלחה ועוד איך לחטיבה 

בהצלחה ועוד איך-לכתה ז - הוצאת רכס

בהצלחה ועוד איך-לכתה ו'  - הוצאת רכס

אין בעיה - הוצאת רכס

שיחת נפשות - 2004 דפוס השרון

אני והופכי לי - ספר ילדים

מספרים רציונליים  - מפעלים אוניברסיטאים

חשבון סעודי לבי"ס לאחיות - מל"ט חולון

נדלג על מספרים - אוניברסיטת תל אביב ומשרד החינוך

הראשון בחשבון - הוצאת רכס